"stripped for" — Słownik kolokacji angielskich

stripped for kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdjęty dla
  1. strip czasownik + for przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    And he said if it's that bad we'll strip it for you.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo