PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"strip" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

strip czasownik

strip + rzeczownik
Kolokacji: 16
strip off one's clothes • strip off one's shirt • strip off one's gloves • strip off one's clothing • strip off one's jacket • ...
czasownik + strip
Kolokacji: 4
begin stripping • start stripping • finish stripping • involve stripping
strip + przyimek
Kolokacji: 22
strip off • strip down • strip out • strip from • stripped of • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
(1) off, down, out, from, of, ...
Kolokacji: 11
1. strip off = rozbierać się strip off
2. strip down = rozebrać się, zdjąć ubrania strip down
3. strip out = pozbyć się (czegoś), okroić (z czegoś), usunąć (coś z czegoś) strip out
5. stripped of = pozbawiony stripped of
6. stripped to = zdjęty aby stripped to
7. strip in = zdejmować w strip in
9. strip with = zdejmować z strip with
10. strip down to = rozbierać się aby strip down to
11. strip on = zdejmować na strip on
(2) at, by, out, after, into, ...
Kolokacji: 11
strip + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 24
stripped away • strip naked • strip bare • completely stripped • later stripped • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.