"stripped with" — Słownik kolokacji angielskich

stripped with kolokacja
Popularniejsza odmiana: strip with
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdjęty z
  1. strip czasownik + with przyimek
    Luźna kolokacja

    Children didn't know how to strip skin with their voice.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo