"strip with" — Słownik kolokacji angielskich

strip with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdejmować z
  1. strip czasownik + with przyimek
    Silna kolokacja

    Children didn't know how to strip skin with their voice.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo