"strip off one's suit" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pas daleko czyjś garnitur
  1. strip czasownik + suit rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He stripped off his suit, then helped Lea with hers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo