"strip off one's clothes" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pas daleko czyjś ubranie
  1. strip czasownik + clothes rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    If I strip off my clothes, will you stare so at me?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo