"strip one's clothes" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pas czyjś ubranie
  1. strip czasownik + clothes rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She stripped all his clothes off and got him all hard.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo