"strip clean" — Słownik kolokacji angielskich

strip clean kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pas czysty
  1. strip czasownik + clean przymiotnik
    Luźna kolokacja

    Many areas, he said, have been stripped clean of dead wood.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo