"entirely stripped" — Słownik kolokacji angielskich

entirely stripped kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie zdjąć
  1. strip czasownik + entirely przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    A local song about the disaster says "Newcastle town is one long street entirely stripped of men"

powered by  eTutor logo