"strip off one's gloves" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pas daleko czyjś rękawiczki
  1. strip czasownik + glove rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She calmly strips off her gloves and throws them on the ground.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo