"strip" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

strip czasownik

strip + rzeczownik
Kolokacji: 16
strip off one's clothes • strip off one's shirt • strip off one's gloves • strip off one's clothing • strip off one's jacket • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
1. strip off one's clothes = pas daleko czyjś ubranie strip off one's clothes
2. strip off one's shirt = pas daleko czyjś koszula strip off one's shirt
3. strip off one's gloves = pas daleko czyjś rękawiczki strip off one's gloves
4. strip off one's clothing = pas daleko czyjś odzież strip off one's clothing
5. strip one's clothes = pas czyjś ubranie strip one's clothes
6. strip off one's suit = pas daleko czyjś garnitur strip off one's suit
  • He stripped off his suit, then helped Lea with hers.
  • Bell was the first to carefully strip off his suit.
  • He stripped off his suit, stretched out with a grimace or two, and relaxed.
  • Robin pushed through the swinging door to the shower room, stripping off her suit as she went.
  • "Thank you," said Pitt, as he stripped off his wet suit.
  • Tako stripped off his suit and ran to the opening of the cave.
  • He was already stripping off his suit and helmet.
  • David closed the door and began stripping off his wet suit.
  • They had managed to strip off his protective suit.
  • As they waited, he stripped off his damaged environmental suit.
7. strip off one's uniform = pas daleko czyjś uniform strip off one's uniform
(2) jacket, paint, tunic, coat
Kolokacji: 4
(3) asset, Jew, Kosovo
Kolokacji: 3
(4) gear, car
Kolokacji: 2
czasownik + strip
Kolokacji: 4
begin stripping • start stripping • finish stripping • involve stripping
strip + przyimek
Kolokacji: 22
strip off • strip down • strip out • strip from • stripped of • ...
strip + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 24
stripped away • strip naked • strip bare • completely stripped • later stripped • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.