BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"stripped on" — Słownik kolokacji angielskich

stripped on kolokacja
Popularniejsza odmiana: strip on
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdjęty na
  1. strip czasownik + on przyimek
    Luźna kolokacja

    She heard voices telling her to strip on the street.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo