"eventually stripped" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostatecznie zdjąć
  1. strip czasownik + eventually przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    For all this he was eventually stripped of his estates by Oliver Cromwell in 1652.

powered by  eTutor logo