"virtually stripped" — Słownik kolokacji angielskich

virtually stripped kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): praktycznie zdjąć
  1. strip czasownik + virtually przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Soon the Residency and the banqueting hall were virtually stripped.

powered by  eTutor logo