"virtually guarantee" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): praktycznie udziel gwarancji
  1. guarantee czasownik + virtually przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    In the computer business, that kind of deal is virtually guaranteed.

powered by  eTutor logo