"virtually assured" — Słownik kolokacji angielskich

virtually assured kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): praktycznie zapewnić
  1. assure czasownik + virtually przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The union is virtually assured of success on several points.

powered by  eTutor logo