"strip off one's clothing" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pas daleko czyjś odzież
  1. strip czasownik + clothing rzeczownik
    Luźna kolokacja

    With as much care as ever, he stripped off his own clothing.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo