"strip off one's uniform" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pas daleko czyjś uniform
  1. strip czasownik + uniform rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Cushing stripped off his uniform and swam to shore, where he hid until daylight.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo