PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"strip" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

strip czasownik

strip + rzeczownik
Kolokacji: 16
strip off one's clothes • strip off one's shirt • strip off one's gloves • strip off one's clothing • strip off one's jacket • ...
czasownik + strip
Kolokacji: 4
begin stripping • start stripping • finish stripping • involve stripping
strip + przyimek
Kolokacji: 22
strip off • strip down • strip out • strip from • stripped of • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
(1) off, down, out, from, of, ...
Kolokacji: 11
(2) at, by, out, after, into, ...
Kolokacji: 11
1. strip at = zdejmować przy strip at
2. strip by = zdejmować przez strip by
3. strip out of = pozbaw na zewnątrz strip out of
5. strip into = zdejmować do strip into
6. stripped during = zdjęty podczas stripped during
7. strip over = pas ponad strip over
8. stripped before = zdjęty wcześniej stripped before
9. stripped under = zdjęty poniżej stripped under
10. strip around = pas około strip around
11. strip without = pas na zewnątrz strip without
strip + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 24
stripped away • strip naked • strip bare • completely stripped • later stripped • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.