"strip at" — Słownik kolokacji angielskich

strip at kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdejmować przy
  1. strip czasownik + at przyimek
    Zwykła kolokacja

    Now even this small comfort was being stripped from him at the death.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo