"strip off one's coat" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pas daleko czyjś płaszcz
  1. strip czasownik + coat rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    After stripping off his coat, he stretched out on the floor beside her.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo