"strip off one's tunic" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pas daleko czyjś tunika
  1. strip czasownik + tunic rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Dumarest stripped off his tunic and moved to the center of the area.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo