PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"strip" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

strip czasownik

strip + rzeczownik
Kolokacji: 16
strip off one's clothes • strip off one's shirt • strip off one's gloves • strip off one's clothing • strip off one's jacket • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
(2) jacket, paint, tunic, coat
Kolokacji: 4
1. strip off one's jacket = pas daleko czyjś marynarka strip off one's jacket
  • He was beginning to strip off the dead man's jacket.
  • He stripped off his jacket and thrust her arms into it.
  • He stripped off his denim jacket, laid it over her.
  • I stripped off my jacket and tossed it to the floor.
  • She stripped off her jacket on the way from the car to the house.
  • He stripped off his uniform jacket, rolled up a sleeve and sat down again.
  • He started to strip off his jacket, and she helped him.
  • She stripped off her jacket and covered him with it.
  • Went right through, a clean wound, but they had to strip off his jacket to see how serious it was.
  • He stripped off his jacket and wrapped it around her.
2. strip paint = farba pasa strip paint
3. strip off one's tunic = pas daleko czyjś tunika strip off one's tunic
4. strip off one's coat = pas daleko czyjś płaszcz strip off one's coat
(3) asset, Jew, Kosovo
Kolokacji: 3
(4) gear, car
Kolokacji: 2
czasownik + strip
Kolokacji: 4
begin stripping • start stripping • finish stripping • involve stripping
strip + przyimek
Kolokacji: 22
strip off • strip down • strip out • strip from • stripped of • ...
strip + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 24
stripped away • strip naked • strip bare • completely stripped • later stripped • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.