"strip paint" — Słownik kolokacji angielskich

strip paint kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): farba pasa
  1. strip czasownik + paint rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Yeah, you could strip paint with just the fumes from that, couldn't you?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo