PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"strip" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

strip czasownik

strip + rzeczownik
Kolokacji: 16
strip off one's clothes • strip off one's shirt • strip off one's gloves • strip off one's clothing • strip off one's jacket • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
(2) jacket, paint, tunic, coat
Kolokacji: 4
1. strip off one's jacket = pas daleko czyjś marynarka strip off one's jacket
2. strip paint = farba pasa strip paint
3. strip off one's tunic = pas daleko czyjś tunika strip off one's tunic
4. strip off one's coat = pas daleko czyjś płaszcz strip off one's coat
(3) asset, Jew, Kosovo
Kolokacji: 3
(4) gear, car
Kolokacji: 2
czasownik + strip
Kolokacji: 4
begin stripping • start stripping • finish stripping • involve stripping
strip + przyimek
Kolokacji: 22
strip off • strip down • strip out • strip from • stripped of • ...
strip + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 24
stripped away • strip naked • strip bare • completely stripped • later stripped • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.