"strip off one's jacket" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pas daleko czyjś marynarka
  1. strip czasownik + jacket rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He was beginning to strip off the dead man's jacket.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo