PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"strip without" — Słownik kolokacji angielskich

strip without kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pas na zewnątrz
  1. strip czasownik + without przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    This would become a rare first in which a major television network would strip a station of its affiliation without first announcing a new affiliate.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo