PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"strip" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

strip czasownik

strip + rzeczownik
Kolokacji: 16
strip off one's clothes • strip off one's shirt • strip off one's gloves • strip off one's clothing • strip off one's jacket • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
(2) jacket, paint, tunic, coat
Kolokacji: 4
1. strip off one's jacket = pas daleko czyjś marynarka strip off one's jacket
2. strip paint = farba pasa strip paint
3. strip off one's tunic = pas daleko czyjś tunika strip off one's tunic
4. strip off one's coat = pas daleko czyjś płaszcz strip off one's coat
  • After stripping off his coat, he stretched out on the floor beside her.
  • Smith suddenly stood up and stripped off his coat.
  • Ethan stripped off his coat and gave it to her.
  • Measure stripped off his bloody coat and trousers, but Armor wouldn't put them on.
  • It was hard labor, and Renna soon stripped off his coat.
  • Blake stripped off his coat and held it over his face.
  • Russ stripped off his coat and threw it roughly into the corner.
  • He stripped off his coat and threw it over Max's shoulders.
  • After walking inside the office, she immediately strips off her coat.
  • Natasha stripped off her coat and laid it over the back of a chair.
(3) asset, Jew, Kosovo
Kolokacji: 3
(4) gear, car
Kolokacji: 2
czasownik + strip
Kolokacji: 4
begin stripping • start stripping • finish stripping • involve stripping
strip + przyimek
Kolokacji: 22
strip off • strip down • strip out • strip from • stripped of • ...
strip + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 24
stripped away • strip naked • strip bare • completely stripped • later stripped • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.