"strip" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

strip czasownik

strip + rzeczownik
Kolokacji: 16
strip off one's clothes • strip off one's shirt • strip off one's gloves • strip off one's clothing • strip off one's jacket • ...
czasownik + strip
Kolokacji: 4
begin stripping • start stripping • finish stripping • involve stripping
strip + przyimek
Kolokacji: 22
strip off • strip down • strip out • strip from • stripped of • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
(1) off, down, out, from, of, ...
Kolokacji: 11
1. strip off = rozbierać się strip off
2. strip down = rozebrać się, zdjąć ubrania strip down
3. strip out = pozbyć się (czegoś), okroić (z czegoś), usunąć (coś z czegoś) strip out
5. stripped of = pozbawiony stripped of
6. stripped to = zdjęty aby stripped to
7. strip in = zdejmować w strip in
9. strip with = zdejmować z strip with
10. strip down to = rozbierać się aby strip down to
  • Why should somebody on £100,000 a year be stripped down to £20,000?
  • I stripped down to my skin and sat in the dark, thinking about what had happened at the party.
  • Without another thought, she stripped down to the bare skin.
  • That may be a metaphor for the whole production, which is stripped down to less than two hours.
  • Yet these centers of life have frequently been stripped down to the rock.
  • In some places she had been stripped down to the inner framework.
  • But she's me stripped down to the least common denominator.
  • Both girls strip down to their underwear, jump into the water.
  • That may have been because he was watching a theatrical version stripped down to around 80 minutes.
  • He stripped down to his shorts, took a dive into the water.
11. strip on = zdejmować na strip on
(2) at, by, out, after, into, ...
Kolokacji: 11
strip + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 24
stripped away • strip naked • strip bare • completely stripped • later stripped • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.