BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"stripped in" — Słownik kolokacji angielskich

stripped in kolokacja
Popularniejsza odmiana: strip in
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdjęty w
  1. strip czasownik + in przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    This made him even more popular as his case was stripped in the yellow press.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo