"strip in" — Słownik kolokacji angielskich

strip in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdejmować w
  1. strip czasownik + in przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    This made him even more popular as his case was stripped in the yellow press.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo