"completely stripped" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie zdjąć
  1. strip czasownik + completely przysłówek
    Luźna kolokacja

    So far, the army had not completely stripped us of our stock.

powered by  eTutor logo