"largely stripped" — Słownik kolokacji angielskich

largely stripped kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w dużej mierze zdjąć
  1. strip czasownik + largely przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    It was largely stripped of its furniture, tapestries, chimneypieces, ornaments, statues, woodwork and even of certain trees from its parks, which were sold through auctions.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo