"completely strip" — Słownik kolokacji angielskich

completely strip kolokacja
Popularniejsza odmiana: completely stripped
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie pas
  1. strip czasownik + completely przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    So far, the army had not completely stripped us of our stock.

powered by  eTutor logo