"sport" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sport rzeczownik

rzeczownik + sport
Kolokacji: 91
team sport • Fox Sport • winter sport • CBS Sport • college sport • varsity sport • spectator sport • NBC Sport • ABC Sport • ...
sport + rzeczownik
Kolokacji: 336
sports team • sports car • sports club • sports event • sports facility • sports program • sports arena • sports fan • sports complex • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 99
2. sports league = rozgrywki ligowe sports league
5. Sports Car Club = Samochód sportowy Klub Sports Car Club
6. sports society = sporty społeczeństwo sports society
7. New York Sports Club = Nowy Jork klub sportowy New York Sports Club
  • Over the past year New York Sports Clubs has opened three clubs in the county.
  • A New York Sports Club and 20,000 square feet of retail shops will occupy the street level.
  • Bob Giardina, president of New York Sports Club, said the point is to sign up locals.
  • Executives at the New York Sports Club have been surprised to find that their gyms become more popular during recessions.
  • Many are being bought by chains, especially New York Sports Clubs, which upgrade them and charge more.
  • Chen joined New York Sports Club six years ago.
  • It is in a building that also houses a 16-screen movie complex and one the largest New York Sports Clubs in the city.
  • New York Sports Club will take the whole 23,500-square-foot second story for its second Hoboken center.
  • Some other New York Sports Clubs still carry the boxercising units.
  • Now she practices either at the New York Sports Club or at home.
8. sports institute = sporty instytut sports institute
9. sports entrepreneur = sporty przedsiębiorca sports entrepreneur
10. Armed Forces sports society = Siły zbrojne sporty społeczeństwo Armed Forces sports society
11. sports union = sporty związek zawodowy sports union
12. sports enterprise = sporty przedsięwzięcie sports enterprise
(9) complex, College, clinic
Kolokacji: 4
(10) journalist, version, Journal
Kolokacji: 3
(12) reporter, coverage, bulletin
Kolokacji: 3
(17) venue, scene
Kolokacji: 2
(19) hall, Hall, ministry, Palace
Kolokacji: 7
(22) figure, metaphor, analogy
Kolokacji: 3
(23) science, Science, skill
Kolokacji: 3
(27) Yahoo, shoe, logo
Kolokacji: 3
(29) shirt, jersey
Kolokacji: 2
(33) Day, opportunity
Kolokacji: 2
(38) injury, hernia
Kolokacji: 2
(42) Medal, Award, trophy
Kolokacji: 3
(43) anchor, boat
Kolokacji: 2
(45) industry, producer, aviation
Kolokacji: 3
(49) athlete, climbing, climber
Kolokacji: 3
(52) Night, season
Kolokacji: 2
(53) England, Illinois, city, town
Kolokacji: 4
(54) York, dynasty
Kolokacji: 2
(55) legend, desk
Kolokacji: 2
(56) commentary, cliche
Kolokacji: 2
(57) diver, diving
Kolokacji: 2
(58) mode, statistics, property
Kolokacji: 3
(59) segment, trivia, supplement
Kolokacji: 3
(60) Boy, guy, idol, Ute
Kolokacji: 4
(61) economist, sociologist
Kolokacji: 2
(62) landscape, genre
Kolokacji: 2
(63) gambling, bettor
Kolokacji: 2
(64) wrestler, karate
Kolokacji: 2
(65) drama, comedy
Kolokacji: 2
sport + czasownik
Kolokacji: 52
sport includes • Sport lives • sport offers • sport betting • sport plays • ...
czasownik + sport
Kolokacji: 68
play sports • cover sports • enjoy sports • offer sports • include sports • make sport • watch sports • compete in several sports • ...
przymiotnik + sport
Kolokacji: 157
professional sport • popular sport • competitive sport • extreme sport • favorite sport • major sport • national sport • local sport • ...
przyimek + sport
Kolokacji: 27
in sports • of sports • including sports • about sports • for sports • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.