"sports union" — Słownik kolokacji angielskich

sports union kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty związek zawodowy
  1. sport rzeczownik + union rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    By the end of the year a local sports union gave Stal the status of a main club in the region.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo