"want Sport" — Słownik kolokacji angielskich

want Sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chciej Sport
  1. want czasownik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Many people who only want News or Sport already go straight to the BBC News and BBC Sport homepages, bypassing the BBC Homepage.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo