"sport recognised" — Słownik kolokacji angielskich

sport recognised kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport rozpoznał
  1. recognize czasownik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Swiss Sailing is the national governing body for the sport of sailing in Switzerland, recognised by the International Sailing Federation.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo