"sports enterprise" — Słownik kolokacji angielskich

sports enterprise kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty przedsięwzięcie
  1. sport rzeczownik + enterprise rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The leagues in which Mr. Ilitch's professional sports enterprises compete forbid owners to be associated with a casino project.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo