"motor sport" — Słownik kolokacji angielskich

motor sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport samochodowy
  1. motor rzeczownik + sport rzeczownik
    Silna kolokacja

    His best years in motor sports were at a young age.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo