"sports society" — Słownik kolokacji angielskich

sports society kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty społeczeństwo
  1. sport rzeczownik + society rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is one of the more successful clubs in the sports society.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo