"sport racing" — Słownik kolokacji angielskich

sport racing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport wyścigi
  1. sport rzeczownik + race czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The first engines to receive fuel injection were some D-Type sports racing cars but fuel injection did not become available on the road cars until 1978.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo