"hate sports" — Słownik kolokacji angielskich

hate sports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nienawiść sporty
  1. hate czasownik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He apparently hated sports, but loved debating.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo