"spring sport" — Słownik kolokacji angielskich

spring sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport wiosenny
  1. spring rzeczownik + sport rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The soccer program is Albany's second most popular spring sport.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo