"sports entrepreneur" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty przedsiębiorca
  1. sport rzeczownik + entrepreneur rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Most people here credit one person with making the club a reality: a native son turned sports entrepreneur named Lewis Katz.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo