"sport association" — Słownik kolokacji angielskich

sport association kolokacja
Popularniejsza odmiana: sports association
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): związek sportu
  1. sport rzeczownik + association rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A sports association was active in the 1960s and 1970s.

powered by  eTutor logo