"combative sport" — Słownik kolokacji angielskich

combative sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bitny sport
  1. combative przymiotnik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Wrestling and boxing were two of the most physically combative sports in the games.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo