"sports federation" — Słownik kolokacji angielskich

sports federation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty federacja
  1. sport rzeczownik + federation rzeczownik
    Silna kolokacja

    Everything changed two years ago when the official sports federation began urging women to play.

powered by  eTutor logo