TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"sport shows" — Słownik kolokacji angielskich

sport shows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport pokazuje
  1. sport rzeczownik + show czasownik
    Zwykła kolokacja

    Then the rating came in: 48.5, the third-highest sports show ever.

    Podobne kolokacje: