ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sport" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sport rzeczownik

rzeczownik + sport
Kolokacji: 91
team sport • Fox Sport • winter sport • CBS Sport • college sport • varsity sport • spectator sport • NBC Sport • ABC Sport • ...
sport + rzeczownik
Kolokacji: 336
sports team • sports car • sports club • sports event • sports facility • sports program • sports arena • sports fan • sports complex • ...
sport + czasownik
Kolokacji: 52
sport includes • Sport lives • sport offers • sport betting • sport plays • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
(1) include, feature, say
Kolokacji: 3
2. BBC Sport brings = BBC Sport przynosi BBC Sport brings
3. sport attracts = sport przyciąga sport attracts
4. broadcast by Sky Sports = program przez Sky Sports broadcast by Sky Sports
  • School of Hard Knocks is a British television programme broadcast by Sky Sports.
  • These matches were broadcast live by Sky Sports on television:
  • In 2008, Super League games were broadcast exclusively live by Sky Sports in the United Kingdom.
  • The match was broadcast live on television by Sky Sports extra.
  • In 2007 and 2008 the game was broadcast live in both Ireland and the United Kingdom by Sky Sports.
  • The Las Vegas Desert Classic was broadcast in the UK by Sky Sports from the first to the last tournament.
  • The World Matchplay has been broadcast in the UK by Sky Sports since the first tournament.
  • It is broadcast live by Sky Sports.
  • The competition is broadcast live in the UK by Sky Sports who also sponsor the competition.
  • In the United Kingdom and Ireland, the tournament was broadcast by Sky Sports for the 18th consecutive time.
(7) use, drink, give
Kolokacji: 3
(10) highlight, consult, watch
Kolokacji: 3
czasownik + sport
Kolokacji: 68
play sports • cover sports • enjoy sports • offer sports • include sports • make sport • watch sports • compete in several sports • ...
przymiotnik + sport
Kolokacji: 157
professional sport • popular sport • competitive sport • extreme sport • favorite sport • major sport • national sport • local sport • ...
przyimek + sport
Kolokacji: 27
in sports • of sports • including sports • about sports • for sports • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.